+45 7538 3936 info@envo-dan.dk

Tilskud til ENVO-DAN Ukrudtsbrænder

Miljø- og klimateknologi 2022

Tilskud til ENVO-DAN Ukrudtsbrænder. En fantasisk mulighed for at fjerne pesticider og reducere udgifterne med store CO2-reduktioner. Du kan finder flere modeler og tilbud på vores side, her eller på mail til obj@envo-dan.dk

Miljø- og klimateknologi har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU.

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift. Projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Du skal desuden have et aktivt CVR-nummer.

Du kan læse om alle støttekriterierne i bekendtgørelsen: MILJØ OG KLIMATEKNOLOGI 2022